Bijeenkomst “Kansen voor agrarisch natuurbeheer in het Maasheggengebied”

”Bijeenkomst 14 maart “Kansen voor agrarisch natuurbeheer in het Maasheggengebied”: Met het schepnet het platteland op!

In 2016 start RAVON in samenwerking met andere soortenorganisaties in het Maasheggengebied met een pilot-project voor de monitoring van verschillende soortgroepen in het agrarisch cultuurlandschap, onder meer amfibieën. Graag brengen wij u op de hoogte van de plannen en bieden wij u de gelegenheid om het komend jaar met ons het veld in te gaan en te helpen met inventarisaties. Ons doel is om met de verzamelde gegevens het agrarisch natuurbeheer zo effectief mogelijk uit te voeren.

De avond wordt gehouden in Het Natuurpalet in Boxmeer (Raetsingel 5) en begint om 19:30.

Aanmelden kan door uiterlijk 13 maart een email te sturen naar Lonneke van Lieshout, l.vanlieshout@ravon.nl.

Wij hopen u op maandagavond 14 maart te ontmoeten!”

Poelkikker. Foto: Jelger Herder