Bijeenkomst “Kansen voor agrarisch natuurbeheer in ’t Groene Woud”

Bijeenkomst “Kansen voor agrarisch natuurbeheer in ’t Groene Woud”: In het voorjaar en de zomer met het schepnet het platteland op!

In 2016 start RAVON in samenwerking met andere soortenorganisaties in het Groene Woud met een pilot-project voor de monitoring van verschillende soortgroepen in het agrarisch cultuurlandschap, onder meer amfibieën en vissen. Graag brengen wij u op de hoogte van de plannen en bieden wij u de gelegenheid om het komend jaar met ons het veld in te gaan en te helpen met inventarisaties. Ons doel is om met de verzamelde gegevens het agrarisch natuurbeheer zo effectief mogelijk uit te voeren.

De avond wordt gehouden in De Dorpsherberg in Sint-Oedenrode (Pastoor Smitsstraat 48) van 19:30 tot 21:15.

Aanmelden kan door uiterlijk 7 maart een email te sturen naar Lonneke van Lieshout, l.vanlieshout@ravon.nl.

Wij hopen u op dinsdagavond 8 maart te ontmoeten!