Brabant Teltmee

In 2016 is in het Land van Heusden & Altena, het Groene Woud en de Maasheggen met het pilot-project gestart voor de beheermonitoring van verschillende soortgroepen in het agrarisch cultuurlandschap. Het doel is om met behulp van de verzamelde gegevens over het voorkomen van de soorten het agrarisch natuurbeheer zo effectief mogelijk uit te voeren en er van te leren.


Voor elke soortgroep is een invoerportaal. Klik hieronder op de soortgroep om direct het invoerportaal te openen

 

Boomkikker. Foto: Jelger Herder
Amfibieƫn
Weidehommel. Foto: Jelger Herder
Bestuivers
Argusvlinder. Foto: Jelger Herder
Dagvlinders
Bijenorchis. Foto: Jelger Herder
Planten
Grote modderkruiper. Foto: Jelger Herder
Vissen
Kievit. Foto: Jelger Herder
Vogels
Waterspitsmuis. Foto: Jelger Herder
Zoogdieren